Chief Patron : Mahamahima P.K.S.Raja ( Zamorin of Calicut )

Patrons

 • Sri.V.Ramakrihna Eradi
 • Sri.Vinayak Balakrishnan


Advisory Board

 • Sri.A.K.B.Nair
 • Sri.P.K.K.Raja
 • Sri.K.K.Chitharanjan
 • Adv.K.M.Suresh ChandranPresident : Sri.K. Vasudevan
Vice Presidents : Sri. P. Balan, Sri. U.N. Sreenivasan
Secretary : Adv. K.Suresh
Jt. Secretaries : Sri. N.K.Mangaldas,Sri. V.Padmanabhan
Treasurer : Sri. V.Haridas (Executive Officer, Valayanad Devaswom)

Members

 • Smt. Viji Viswanath
 • Smt. P.Vijayalakshmi
 • Smt. Santha Balakrishnan ( Representative of Employees )
 • Kamala Menon
 • Smt. P.Komalam
 • Rasila Sreedharan
 • K. Balakrishnan
 • V.P. Radhakrishnan
 • K.Rajesh
 • V.P. Muraleedharan
 • Suresh Babu
 • Sreekumar
 • Sajeevan


Back to top